section-24ca95c
END MES
section-bd18706

Öne Çıkan Özellikler 

 • Operasyonel mükemmeliyet  
 • Tedarik zinciri etkinliği 
 • Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik  
 • Süreçleri ve performansı gerçek zamanlı izleme  
 • Verimlilik ve kaynak kullanımı optimizasyonu 
 • İş gücü verimliliğin arttırılması  
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
 • Makine karşılaştırmaları 
 • Alternatif malzeme ve ekipman yönetimi 
 • Denetleyici kontrol 
 • Üretim darboğazların tespiti ve iyileştirme 
 • Fabrika dijital ikizi 
 • İnsan kaynaklı hataların minimize edilmesi 
 • Hammadde kullanım optimizasyonu 
 • Ürün kontrolleri ve izlenebilirliği   
 • Rework, hata, imha ve ıskartaların azaltılması 
 • Uyarlanabilir iş zekâsı  
 • Yönetici konsolları (Dashboard) 
 • Farklı ERP’ler ile entegrasyon imkânı  
https://endcozum.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-14_10h03_33-600x400.png
section-503fad7

MES sistemi, fabrika düzeyinde üretim süreçlerini kontrol eder. Gerçek zamanlı olarak robot, makine, sensör, üretim hattı ve operatörlerden tüm üretim bilgilerini alır, var ise, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına entegre edilir. Böylece üretim verimliliği artar ve üretim süreçlerinde iyileştirmeyi yapılabilir. Ürün teslimatlarının kaliteli, zamanında ve uygun maliyetle yapılabilmesi sağlanabilir.

Üretim operasyonlarının birçok farklı aşamasında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan, kontrollü bir şekilde çalışan END MES, hızlı bir üretim akışı sağlar.

END MES, farklı ERP’ler (kurumsal kaynak planlama yazılımları) ile birlikte çalışma yeteneğine sahiptir. Yapılacak olan entegrasyon operasyonel netliği artırabilir ve kurumları iş planlarına göre performansı izleme ve iyileştirme yeteneğini güçlendirir.

section-ae98571
https://endcozum.com/wp-content/uploads/2023/06/Manufacturing_Execution_System_MES___Malaysia_Kuala_Lumpur_Selangor_Johor_Penang_Perak_Melaka_Pahang_Purajaya-700x400.png
section-a676be8
END MES ve END Enerji Entegrasyonu

Entegrasyon sayesinde, analizörlerden ve üretimden gelen veriler tek noktada toplanır, oluşan değişiklikler sürekli kayıt altına alınır ve izlenir.   

END Enerji entegrasyonu, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uyumlu altyapı oluşturmayı, tesise ait baz enerji tüketiminin anlaşılmasını, aksiyon planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı, enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve kayıt altına almayı sağlayacaktır. 

Üretim sürelerini ve enerji tüketimlerini optimize etmenin ilk aşaması olan bu entegrasyon sonrası, veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak üretim süresinin ve enerji tüketim miktarlarının tahmin edilmesi için kullanılacak yapının oluşturulması mümkün olur. 

İletişim

 • Adres:
  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D BLOK TEKNOPARK NO: 177 /4 İÇ KAPI NO:, D:103, 16130 Yıldırım/Bursa

İletişim

 • Telefon:
  +90 224 240 0174

 • Mail:
  info@endcozum.com

Sosyal Medya