Software

Endüstriyel işletmelerde enerji tüketim maliyetlerini hesaplamada enerji izleme sistemleri hızla yaygınlaşmaktadır. END Enerji, enerji analizörlerinin ölçtüğü değerler ile enerji kullanımı ve kalitesini gerçek zamanlı izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Günümüzde enerji kalitesini izlemek işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Üretim süresince değişen enerji tüketim değerleri, işletme için üretim ve tüketim maliyetlerini hesaplamada önemli bir etken teşkil etmektedir. Gerekli analizler yapılmadığında yöneticiler kullanım oranlarını ancak ay sonunda elektrik faturasını aldıklarında görebilirler. Hangi zaman aralığında nerede ne kadar tüketim olduğunu tahmin etmek kolay değildir. Bu durum enerji tüketim ve tasarruf politikaları oluşturmayı zorlaştırır.

Kazanımlar
• Enerji tüketim kontrolleri ve analizleri
Lokasyon ve tesis bazında
Makine bazında
Zaman bazında
• Parça başı enerji maliyeti hesaplama
• Gerçek zamanlı veri toplama ve izleme
• Alarm-uyarı sistemi
• Analizör/cihaz marka ve model bağımsız çalışma
• Kolay kullanım
• Web tabanlı mimari
(Bilgisayar, tablet, telefon vb. üzerinden izleme)

Üretim tesislerinde elektrik kullanımına ait çeşitli parametreler, enerji analizörü ile izlenir ve ölçülür. Örneğin, bir tesiste elektriksel atıkların azaltılması amacıyla yüklerin (makine kullanımı, ısıtma, soğutma) maliyet ve ilişkilerinin hesaplaması yapılarak daha sonrasında elde edilen verilere göre enerji planı belirlenebilir. END Enerji ile üretim alanında bulunan makinelerin elektrik enerjisinin sürekli olarak izlenmesini, ölçüm verilerinin sürekli olarak kayıt altında tutulmasını, analizi ve raporlanmasını sağlanmaktadır.

Üretim tesislerinde elektrik kullanımına ait çeşitli parametreler, enerji analizörü ile izlenir ve ölçülür.
Örneğin, bir tesiste elektriksel atıkların azaltılması amacıyla yüklerin (makine kullanımı, ısıtma, soğutma)
maliyet ve ilişkilerinin hesaplaması yapılarak daha sonrasında elde edilen verilere göre enerji planı
belirlenebilir. END Enerji ile üretim alanında bulunan makinelerin elektrik enerjisinin sürekli olarak
izlenmesini, ölçüm verilerinin sürekli olarak kayıt altında tutulmasını, analizi ve raporlanmasını
sağlanmaktadır.

END Enerji ile ölçülen değerler gerçek zamanlı olarak çözümün web tabanlı arayüzü ile mobil cihaz,
tablet, vb. üzerinden izlenebilmektedir. Güç kalitesi ve enerjinin önemi gün geçtikçe artarken, harcanan
enerjinin verimliliğini ölçmek ve üretilen parça başına maliyeti hesaplamak görünürlüğü arttırdığı için
işletmelerin genel ve üretim giderlerini azaltmakta ve bakım ihtiyaçlarını düşürmektedir.