section-ae98571
Büyük Veri ve Veri Analitiği

 

Üretim süreçlerinde kullanılan verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Büyük veri, çok çeşitli kaynaklardan büyük hacimde ve hızlı bir şekilde oluşturulan veri setlerini ifade eder. Bu veriler, üretim süreçleriyle ilgili farklı kaynaklardan (sensörler, makine verileri, enerji analizörleri vb.) toplanabilir. 

 

https://endcozum.com/wp-content/uploads/2023/06/285713_bigdatasolutionscanhelptoavoidmachinebreakdowns_119132-600x400.jpg

Veri analitiği, büyük veri setlerini anlamlı bilgilere dönüştürmek ve karar alma süreçlerini desteklemek için istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanır. Verilerin analizi, trendlerin ve desenlerin tespit edilmesi, anormal durumların saptanması, kalite kontrolü, verimlilik artırma ve tahmin yapma gibi birçok amaç için kullanılır. 

section-4663b61
Büyük veri ve veri analitiğinin üretimde sağladığı faydalar

İzleme ve Performans Değerlendirmesi 

Sensörler ve diğer veri kaynaklarından gelen verilerin analizi, üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu, üretim hattındaki performansı değerlendirmek ve anormal durumları tespit etmek için kullanılır. 

Arıza Öncesi Bakım 

Büyük veri analitiği, ekipmanların durumunu izleyerek arıza öncesi belirtileri tespit edebilir. Bu sayede, bakım faaliyetleri planlanabilir ve beklenmedik arıza durumları minimize edilebilir. 

Kalite Kontrolü 

Üretim süreçlerinden elde edilen veriler, kalite kontrolü ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi için analiz edilir. Bu, üretim hattındaki kusurları önlemek ve kalite standartlarına uygunluk sağlamak için kullanılır. 

Verimlilik Optimizasyonu 

Büyük veri analitiği, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için kullanılabilir. Verilerin analizi, süreçlerdeki gereksiz atıkları, gecikmeleri ve verimsizlikleri tanımlayarak iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur. 

Büyük veri ve veri analitiği, üretim süreçlerinin daha verimli, hızlı ve optimize edilmiş bir şekilde yönetilmesini sağlar. İşletmeler, bu teknolojileri kullanarak verileri değerlendirir ve veri odaklı kararlar alarak rekabet avantajı elde edebilirler. 

İletişim

  • Adres:
    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D BLOK TEKNOPARK NO: 177 /4 İÇ KAPI NO:, D:103, 16130 Yıldırım/Bursa

İletişim

  • Telefon:
    +90 224 240 0174

  • Mail:
    info@endcozum.com

Sosyal Medya