section-ae98571
Üretimde Dijital İkiz

Dijital ikiz kavramı, fiziksel bir varlığın (örneğin, ürün, süreç veya sistem) dijital bir modelinin oluşturulması ve gerçek zamanlı olarak izlenmesi anlamına gelir. Bu, fiziksel varlığın sanal bir kopyasının bilgisayar tabanlı bir ortamda oluşturulmasıdır. Dijital ikizler, karmaşık sistemleri daha iyi anlamak, optimize etmek ve yönetmek için kullanılır. 

Üretimde dijital ikizler, üretim süreçlerinin izlenmesi, analizi ve iyileştirilmesi için kullanılır. Fiziksel bir üretim hattının, fabrikanın veya bir ürünün dijital bir kopyası oluşturularak, gerçek zamanlı olarak veri toplanır ve analiz edilir. Bu veriler, üretim sürecinin performansını izlemek, hataları tespit etmek, verimliliği artırmak ve süreçleri optimize etmek için kullanılabilir. 

https://endcozum.com/wp-content/uploads/2023/06/src_340x1912xdijital-ikiz-nedir-uygulama-ve-ornekleri-600x400.jpg

Dijital ikizler, sensörler ve diğer otomasyon teknolojileri aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplayarak, üretim sürecinin sanal bir temsili oluşturur. Bu sayede, üretim süreciyle ilgili bilgilerin izlenmesi ve analizi yapılabilir. Örneğin, üretim hattında meydana gelen bir arıza durumunda, dijital ikiz üzerinde bu sorun tespit edilebilir ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilir. 

Dijital ikizler ayrıca simülasyon ve senaryo analizi için de kullanılır. Üretim süreçlerinin farklı senaryolar altında nasıl tepki vereceği, optimize edilmiş bir üretim akışının nasıl olacağı gibi konuları değerlendirmek için dijital ikizler kullanılabilir. Bu, üretim süreçlerini daha iyi planlamak, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve üretim verimliliğini artırmak için önemli bir araçtır. 

Sonuç olarak, üretimde dijital ikizler, süreçleri izlemek, analiz etmek, optimize etmek ve iyileştirmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu sayede, üretim verimliliği artırılabilir, kalite iyileştirilebilir ve maliyetler azaltılabilir. 

İletişim

  • Adres:
    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D BLOK TEKNOPARK NO: 177 /4 İÇ KAPI NO:, D:103, 16130 Yıldırım/Bursa

İletişim

  • Telefon:
    +90 224 240 0174

  • Mail:
    info@endcozum.com

Sosyal Medya