section-24ca95c
SIRI – SMART INDUSTRY READINESS INDEX

Smart Industry Readiness Index (SIRI), üretim tesislerinin dijital olgunluk seviyesini değerlendiren ve Endüstri 4.0'a geçişlerini destekleyen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından tanınan dünyanın ilk bağımsız dijital olgunluk değerlendirme sistemidir.

Endüstri 4.0'ı benimsemeyi amaçlayan şirketler genellikle farklı başlangıç noktalarına sahiptir. Nereden başladıklarına, büyüklüklerine veya hangi alanda çalıştıklarına bakılmaksızın, tüm şirketler Endüstri 4.0'dan faydalanabilir.

SIRI, şirketlerin Endüstri 4.0'a geçiş hazırlıklarını değerlendirmek için tarafsız ve kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, şirketlerin mevcut durumlarını anlamalarına ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Aynı zamanda üreticilerin dijital dönüşüme nereden başlayacaklarını, nasıl ölçeklendireceklerini ve büyümeyi sürdürmek için ne yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak için pratik ve kullanılabilir araçlar sunar.

Üretim firmalarının mevcut olgunluk seviyelerini tarafsız bir değerlendirme ile uluslararası firmalar ve kendi sektörleri içinde karşılaştırabilmelerine olanak sağlar. Bu değerlendirme, şirketin büyüklüğü, sektörü ve dijital olgunluğu fark etmeksizin gelecekteki hedeflerine ulaşması ve öncelikli gelişim alanlarının tespiti için gerekli adımları belirlemelerine yardımcı olur.

SIRI Çerçevesi ve Değerlendirme Matrisi aracı, üretim firmalarına aşağıdaki konularda pratik bilgi sağlar.

 • I4.0'ın ne olduğu ve sağlayabileceği somut faydalar;
 • Organizasyonlarının ve tesislerinin olgunluk seviyeleri,
 • Nasıl hedefe yönelik ve kademeli bir şekilde iyileştirme yapabilecekleri.

“Endüstri 4.0 terimi bir süre önce oluşturulmuş olmasına rağmen, özellikle KOBİ'ler olmak üzere birçok üretim firması bu kavrama hala yabancıdır. SIRI Çerçevesi, tüm endüstriyel şirketlerin, büyük ve küçük, yalnızca bu yeni kavramları öğrenmelerine değil, aynı zamanda bunları tesislerimize uygulamalarına yardımcı olacak sezgisel ve gerçekçi bir referans çerçevesidir.”
- Mr. Desmond Goh, Direktör, People Bee Hoon Factory
section-ae98571
SIRI ÇERÇEVESİ

SIRI Çerçevesi, üç katmanlıdır. En üst katman, herhangi bir fabrika veya tesisi geleceğin fabrikası/tesisi haline getirmek için dikkate alınması gereken 3 temel yapı taşını - Teknoloji, Süreç ve Organizasyon - belirler. Endüstri 4.0'ın tam potansiyelinden yararlanmak için 3 yapı taşının tamamı göz önünde bulundurulmalıdır.

3 yapı taşını destekleyen 8 anahtar sütun, şirketlerin Endüstri 4.0 referans modeli altında geleceğe hazır organizasyonlar haline gelmek için odaklanması gereken kritik alanları temsil eder.

Üçüncü ve son katman, şirketlerin tesislerinin mevcut olgunluk seviyelerini değerlendirirken başvurması gereken 16 boyuttan oluşmaktadır.

https://endcozum.com/wp-content/uploads/2024/04/Screen-Shot-2024-04-29-at-14.06.41-1200x600.png
LEAD
https://endcozum.com/wp-content/uploads/2024/05/LEAD-1200x600.png
L (LEARN)
E (EVALUATE)
A (ARCHITECT)
D (DELIVER)

Üretim firmalarının Endüstri 4.0 dönüşümüne yönelik yaklaşımlarında benimseyebileceği sürekli ve tekrar eden dört adımlı süreçtir.

LEAD çerçevesinde kapsanan bu adımlar, şirketlerin nereden başlayacaklarını, nasıl ölçekleneceklerini ve Endüstri 4.0 tarafından güçlendirilen bir dünyada büyümeyi nasıl sürdürebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme çalışması, yaklaşık 4 - 6 haftalık bir süreçte planlanan 3 toplantı ile tamamlanır ve çalışmaya katılan firmaya Resmi SIRI Raporu teslim edilir.

Değerlendirme Matrisi çalışması kapsamında ideal katılımcı sayısı firma büyüklüğüne bağlı olarak 5-15 arası değişebilir. Saha analizi ve ilgili birim yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantısı ile 16 boyutta kurumun mevcut durum analizi yapılır. Her boyut için dijital olgunluk seviyesine karşılık 0 ile 5 arasında bir bant skoru belirlenir.

Önceliklendirme çalışması firmanın strateji ve gelecek hedeflerine paralel olarak iyileştirmelerin en fazla değer katacağı iş alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu yüzden uygulanabilir bir yol haritası belirlemede kritik bir adımdır. Tüm boyutların dikkate alınması gerektiği, ancak her birinin göreceli öneminin şirketin ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişeceği unutulmamalıdır.

İletişim

 • Adres:
  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D BLOK TEKNOPARK NO: 177 /4 İÇ KAPI NO:, D:103, 16130 Yıldırım/Bursa

İletişim

 • Telefon:
  +90 224 240 0174

 • Mail:
  info@endcozum.com

Sosyal Medya