section-24ca95c
END ENERJİ
section-bd18706

Öne Çıkan Özellikler

 • Kaynak kullanımlarının anlık olarak ölçümü 
 • Konum/tesis bazında 
 • Makine bazında 
 • Zaman bazında 
 • İş emri, parça başı ve/veya makine bazında enerji maliyeti  
 • Hammaddeden mamule kadar tüketilen enerji bilgisi 
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uyumlu yapı  
 • Enerji tüketim simülasyonu
 • Kimyasal depolarının sıcaklık ve nem verilerinin anlık izlenebilirliği 
 • Fabrika içi sıcaklık ve nem bilgilerinin izlenebilirliği 
 • Makinelere zarar veren enerji yükselişleri için uyarı sistemleri 
 • Makine bazlı karşılaştırma ekranları 
 • ERP entegrasyonu 
 • Analizör / cihaz marka ve model bağımsız  
 • Kolay kullanım ve web tabanlı mimari 
 • Gerçek-zamanlı izleme ve raporlama 
 • Uyarlanabilir iş zekâsı dashboardu 
 • Dil seçenekleri (Türkçe ve İngilizce) 
https://endcozum.com/wp-content/uploads/2022/04/shutterstock_1728567073.jpg-600x400.webp
section-d048863

Enerji tüketiminin yoğun olarak gerçekleştiği endüstriyel tesislerde enerjinin nerede ve nasıl kullanıldığını anlamak ve izlemek çok önemlidir. END Enerji, enerji analizörlerinin ölçtüğü değerler ile enerji kullanımı ve kalitesini gerçek zamanlı izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Güç kalitesinin önemi ve enerji maliyetleri gün geçtikçe artarken, harcanan enerjinin verimliliğini ölçmek ve üretilen parça başına maliyeti hesaplamak, görünürlüğü arttırdığı için işletmelerin genel ve üretim giderlerini azaltmakta ve bakım ihtiyaçlarını düşürmektedir. Güç kalitesinin önemi ve enerji maliyetleri gün geçtikçe artarken, harcanan enerjinin verimliliğini ölçmek ve üretilen parça başına maliyeti hesaplamak,görünürlüğü arttırdığı için işletmelerin genel ve üretim giderlerini azaltmakta ve bakım ihtiyaçlarını düşürmektedir.

END Enerji, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uyumlu yapı kurmak isteyen firmaların gerekli altyapıyı oluşturmasını, tesise ait baz enerji tüketiminin anlaşılmasını sağlayacak süreçlerin uygulanmasını sağlar. Aksiyon planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı, enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve kayıt altına almayı sağlayacaktır.

END Enerji ile ölçülen değerler gerçek zamanlı olarak çözümün web tabanlı ara yüzü̈ile mobil cihaz, tablet, vb. üzerinden izlenebilmektedir.

https://endcozum.com/wp-content/uploads/2019/05/b46498a3-d67d-4f4b-a05b-a07c1a2dbaf0-800x500.png

Enerji tüketim simülasyonu sayesinde, firmalar ileri tarihli üretim senaryoları için tahmini enerji tüketim miktarı hesaplayabilir. Elektriksel atıkların azaltılması amacıyla yüklerin (makine kullanımı, ısıtma, soğutma) maliyet ve ilişkilerinin hesaplaması yapılarak elde edilen verilere göre enerji planı belirlenebilir.

section-ae98571
END ENERJİ ve END MES Entegrasyonu

Üretim operasyonlarının birçok farklı aşamasında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan, kontrollü bir şekilde çalışan END MES ile entegrasyon sayesinde firmalar, enerji analizörlerinden ve üretimden gelen verilerini tek noktada toplar, oluşan değişiklikleri sürekli kayıt altına alır ve izler.   

Gerçek ortalama çevrim süresi, standart- fiili üretim analizi, üretim hızı, birim zamanda üretilen miktar ve harcanan enerji, hat verimliliği, üretim tamamlama süresi, makine arızalanma frekansı vb. analizler ve firmanın genel iş gücü etkinliği (OLE), genel ekipman etkinliği (OEE) ve toplam etkin ekipman performansı (TEEP) vb. performans analizleri END MES ile yapılabilir. 

Üretim sürelerini ve enerji tüketimlerini optimize etmenin ilk aşaması olan bu entegrasyon sonrası, veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak üretim süresinin ve enerji tüketim miktarlarının tahmin edilmesi için kullanılacak yapının oluşturulması mümkün olur. 

https://endcozum.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-15_16h00_17-800x600.png

İletişim

 • Adres:
  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ D BLOK TEKNOPARK NO: 177 /4 İÇ KAPI NO:, D:103, 16130 Yıldırım/Bursa

İletişim

 • Telefon:
  +90 224 240 0174

 • Mail:
  info@endcozum.com

Sosyal Medya